Đăng Truyện

 

BƯỚC 1: Đọc bài viết “Làm Sao Kiếm Được 100 Triệu Đầu Tiên Từ Viết, Dịch Truyện Online”

Click để đọc

Xem qua danh sách các donors của chúng tôi.

BƯỚC 2: Đọc bài viết “Giải thích chi tiết về hình thức chia sẻ lợi nhuận của 9Novel”

BƯỚC 3: Làm BÀI TEST để tham gia viết, dịch truyện trên 9Novel